Team

Het team van Speech Lab Groningen bestaat uit de volgende mensen. Klik op een foto voor een langere beschrijving per persoon.

Hoofdonderzoeker

Promovendus

Promovenda

Promovendus

Promovendus

Promovendus

prof. dr. Martijn Wieling

Martijn Wieling is bijzonder hoogleraar Nedersaksische/Groningse Taal en Cultuur binnen het Centrum voor Groninger Taal en Cultuur en Universitair Hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groingen. Verder is hij als onderzoeker verbonden aan Haskins Laboratories. Zijn onderzoek is gericht op kwantitatieve analyse van taalvariatie en taalverandering, waarbij er speciaal aandacht is voor het Nedersaksisch. Hij gebruikt hiervoor zowel grote tekst- als spraakcorpora en verder experimentele methodes om verschillen te meten in tong- en lipbewegingen tijdens spreken. Sinds april 2018 is hij vice-voorzitter van de Jonge Akademie en sinds april 2019 is hij lid van de Global Young Academy.

Meer informatie over zijn werk is te vinden op zijn website.

Contact: m.b.wieling@rug.nl

Jidde Jacobi

Jidde Jacobi werkt als promovendus aan zowel de Rijksuniversiteit Groningen als Macquarie University (Sydney). Zijn onderzoek is gericht op spraakproblemen ten gevolge van de ziekte van Parkinson, zoals verminderde coordinatie van de spraakaansturing. Door middel van elektromagnetische articulografie bestudeert hij de articulatiepatronen van de tong, lippen, en kaak van patiënten tijdens het spreken. Het onderzoek is gefinancierd door zowel de Rijksuniversiteit Groningen en Macquarie University. Het onderzoek wordt geleid door dr. Michael Proctor, prof. dr. Ben Maassen, dr. Roel Jonkers, en prof. dr. Martijn Wieling.

Jidde’s onderzoeksblog is hier te vinden.

Contact: j.jacobi@rug.nl

Teja Rebernik

Teja Rebernik is een promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoek is gericht op spraakplanning en spraakcontrolemechanismes bij de ziekte van Parkinson, wat ze onderzoekt met behulp van elektromagnetische articulografie en tong-echografie. Ze heeft bijgedragen aan verscheidene onderzoeksprojecten gerelateerd aan de motorische controle van spraak, neurolinguïstiek, en verminderderde spraak.

U kunt hier meer vinden over Teja’s bezigheden.

Contact: t.rebernik@rug.nl

Martijn Bartelds

Martijn Bartelds is een promovendus binnen de afdeling Computational Linguistics van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek richt zich op het ontwikkelen van gegevensgestuurde benaderingen op taalvariatie en taalverandering. Hij is tevens geïnteresseerd in spraakherkenningstechnieken en ontwikkelt computationele modellen om dialectsprekers te herkennen. Zijn huidige werk is gericht op het Nedersaskisch.

Contact: m.bartelds@rug.nl

Wietse de Vries

Wietse de Vries is een promovendus binnen de afdeling Computational Linguistics van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek is gericht op ontwikkeling en toepassing van grote computationele taalmodellen met deep learning technieken. Hierbij ligt zijn focus op het ontwikkelen van methodes om taalmodellen toegankelijk te maken voor medium- en low-resource talen.

 

Contact: wietse.de.vries@rug.nl

Raoul Buurke

Raoul is een promovendus binnen de afdeling Computationele Taalwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen. In zijn onderzoek richt hij zich op de veranderende spraakpatronen van dialecten in Nederland. Hiervoor past hij geavanceerde statistische methoden en dialectometrische benaderingen toe op fonetische transcripties van dialectsprekers. Hij hecht veel waarde aan het vernieuwen en verfijnen van de methodologie voor deze analyses, en aan de directe terugkoppeling van wetenschappelijke resultaten naar dialectorganisaties en sprekers.

Contact: raoul.buurke@rug.nl

Thomas Tienkamp

Thomas Tienkamp is een promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek is gericht op de ontwikkeling van articulatie na een chirurgische ingreep voor mondholtekanker en gebruikt hier elektromagnetische articulografie en akoestische methodes voor. In het verleden heeft Thomas bijgedragen aan projecten over fonetische veranderingen na een behandeling voor mondholtekanker en zinsverwerking in afasie.

Contact: t.b.tienkamp@rug.nl

Hedwig Sekeres

Hedwig is tweedejaars student van de ReMa Language and Cognition, met een focus op dialectologie en sociolinguïstiek. Ze is vooral betrokken bij projecten over het Groningse dialect, zoals Stemmen en Van Old noar Jong, maar heeft ook gewerkt met de EMA en de ultrasound. In de toekomst hoopt ze deze articulografische technieken in te kunnen zetten bij kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar het Gronings en verder betrokken te blijven bij het behouden en promoten van deze taal.

Katharina Polsterer

Meer info volgt.

Contact: k.m.polsterer@student.rug.nl

Maria Polychronidou

Meer info volgt.

Contact: m.polychronidou@student.rug.nl

Alumni

Lisanne de Jong

Tom Offrede

Milica Janić

Danja Lješević

Nora Jamoulle (promovenda, KU Leuven)