Team

Het team van Speech Lab Groningen bestaat uit de volgende mensen. Klik op een foto voor een langere beschrijving per persoon.

Hoofdonderzoeker

Promovendus

Promovendus

ReMa student

ReMa student

ReMa student

ReMa student

Tom Offrede

ReMa student

prof. dr. Martijn Wieling

Martijn Wieling is bijzonder hoogleraar Nedersaksische/Groningse Taal en Cultuur binnen het Centrum voor Groninger Taal en Cultuur en Universitair Hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groingen. Verder is hij als onderzoeker verbonden aan Haskins Laboratories. Zijn onderzoek is gericht op kwantitatieve analyse van taalvariatie en taalverandering, waarbij er speciaal aandacht is voor het Nedersaksisch. Hij gebruikt hiervoor zowel grote tekst- als spraakcorpora en verder experimentele methodes om verschillen te meten in tong- en lipbewegingen tijdens spreken. Sinds april 2018 is hij vice-voorzitter van de Jonge Akademie en sinds april 2019 is hij lid van de Global Young Academy.

Meer informatie over zijn werk is te vinden op zijn website.

Contact: m.b.wieling@rug.nl

Jidde Jacobi

Jidde Jacobi werkt als promovendus aan zowel de Rijksuniversiteit Groningen als Macquarie University (Sydney). Zijn onderzoek is gericht op spraakproblemen ten gevolge van de ziekte van Parkinson, zoals verminderde coordinatie van de spraakaansturing. Door middel van elektromagnetische articulografie bestudeert hij de articulatiepatronen van de tong, lippen, en kaak van patiënten tijdens het spreken. Het onderzoek is gefinancierd door zowel de Rijksuniversiteit Groningen en Macquarie University. Het onderzoek wordt geleid door dr. Michael Proctor, prof. dr. Ben Maassen, dr. Roel Jonkers, en prof. dr. Martijn Wieling.

Jidde’s onderzoeksblog is hier te vinden.

Contact: j.jacobi@rug.nl

Teja Rebernik

Teja Rebernik is een promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoek is gericht op spraakplanning en spraakcontrolemechanismes bij de ziekte van Parkinson, wat ze onderzoekt met behulp van elektromagnetische articulografie en tong-echografie. Ze heeft bijgedragen aan verscheidene onderzoeksprojecten gerelateerd aan de motorische controle van spraak, neurolinguïstiek, en verminderderde spraak.

U kunt hier meer vinden over Teja’s bezigheden.

Contact: t.rebernik@rug.nl

Lisanne de Jong

Lisanne is een onderzoeksmasterstudent aan de Rijksuniversiteit Groningen en is lid van het Speech Lab sinds januari 2018. Sindsdien heeft ze bijgedragen aan verscheidene onderzoeksprojecten en outreach-evenementen gerelateerd aan tong-echografie. Haar interesses zijn onder andere tweede taalververwerving, taalontwikkeling, en computerondersteunde taalverwerving. Ze werkt momenteel aan haar masterscriptie, waarvoor ze echografiedata heeft verzameld in het NEMO Science Museum in Amsterdam.

Contact: l.m.de.jong@rug.nl

Martijn Bartelds

Martijn Bartelds is een promovendus binnen de afdeling Computational Linguistics van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek richt zich op het ontwikkelen van gegevensgestuurde benaderingen op taalvariatie en taalverandering. Hij is tevens geïnteresseerd in spraakherkenningstechnieken en ontwikkelt computationele modellen om dialectsprekers te herkennen. Zijn huidige werk is gericht op het Nedersaskisch.

Hedwig Sekeres

Hedwig is tweedejaars student van de ReMa Language and Cognition, met een focus op dialectologie en sociolinguïstiek. Ze is vooral betrokken bij projecten over het Groningse dialect, zoals Stemmen en Van Old noar Jong, maar heeft ook gewerkt met de EMA en de ultrasound. In de toekomst hoopt ze deze articulografische technieken in te kunnen zetten bij kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar het Gronings en verder betrokken te blijven bij het behouden en promoten van deze taal.

Nora Jamoulle

Nora is een tweedejaars onderzoeksmasterstudent van de ReMa Language and Cognition. Ze heeft eerst een bachelor behaald in Literatuur en Moderne Talen en een master in de taalwetenschap in Brussel. Nora is ook een muzikant en is altijd geïnteresseerd geweest in de relatie tussen muziek en taal. Na een stage in de auditieve neurofysiologie en stage in neurolinguïstiek heeft ze besloten een onderzoeksmaster te doen waar ze vooral de focus legt op muziek. Ze heeft bijgedragen aan verscheide onderzoeksprojecten die zich richten op spraakstoornissen, fonetiek, en muziek. Ze werkt aan het Duchenne project en doet momenteel tevens een stage binnen het Gaab lab en Boston Children Hospital, waarbij ze werkt aan de rol van muziek als behandeling voor spraakstoornissen.

Raoul Buurke

Raoul is een onderzoeksmasterstudent in de taalwetenschap met een BA in Taalwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is gespecialiseerd in fonetische taalvariatie in het algemeen, maar focust zich vooral op benaderingen om spraakpatronen van dialectsprekers te analyseren. Hij combineert dit met zijn statistische capaciteiten om methoden te ontwikkelen die het behoud van talen vergemakkelijkt. Als een langdurige inwoner van Groningen is hij vooral geïnteresseerd in lokale dialecten zoals het Gronings, maar ook het naburige Drents en de Friese taal. Hieraan gerelateerde interesses zijn automatische spraakherkenning en de productie van spraak in het algemeen.

Tom Offrede

Tom is een onderzoeksmasterstudent in de taalwetenschap. Hij heeft zijn bachelor behaald in zijn geboorteplaats Brasilia in Brazilië. Hij heeft drie jaar psychologie gestudeerd, wat zijn interesse in gedrag en cognitie opwekte. Voordat hij zijn bachelorgraad afsloot heeft hij echter zijn majoor veranderd naar (en zijn diploma verworven in) Engels lesgeven, taalwetenschap en literatuur. In deze periode heeft hij onderzoek gedaan binnen de beschrijvende taalwetenschap, waarbij hij de morfosyntax van drie inheemse Braziliaanse talen bestudeerde. Hij richt zich momenteel op tweetaligheid, voornamelijk vanuit een psycholinguïstisch perspectief.