Spraakplanning en -controle bij de ziekte van Parkinson

Eén van de symptomen van de ziekte van Parkinson (ZvP) is een gestoorde spraak, genaamd hypokinetische dysarthrie. Niet elke persoon met de ziekte van Parkinson krijgt met dysarthrie te maken, maar de meeste personen krijgen dit wel (in meer of mindere mate). Tot nu toe weten we nog niet exact waar de spraakproblemen vandaan komen.

Binnen ons project doen wij daarom onderzoek naar de spraak van mensen met de ziekte van Parkinson. Wij zijn vooral geïnteresseerd in hoe mensen met de ziekte van Parkinson hun spraak plannen en controleren tijdens het praten en hoe we dit kunnen zien in zowel het spraaksignaal (d.w.z. wat we horen) als in spraakarticulatie (d.w.z. wat we zien, zoals lip , tong- en kaakbewegingen).  Wij verwachten een verschil te zien tussen de spraakplanning van mensen met de ziekte van Parkinson en die van sprekers in een controlegroep.

Electromagnetische articulografie

Wanneer we meer te weten komen over de spraakplanning en -monitoringstrategieën tijdens het spreken, krijgen we een beter beeld van de onderliggende oorza(a)k(en) van spraakproblemen. Met deze kennis kunnen in de toekomst spraaktherapie en de diagnose van de ziekte van Parkinson verbeterd worden.

Wilt u meedoen?